Hoppa till sidans innehåll

Varbergs tennisklubbs juniorpolicy


 

Lilla Tennisskolan Vänder sig till barn i åldrarna 4-6 år, där alla får möjlighet att deltaga 1 gång i veckan. Träningen är lek med boll och racket. Syftet med aktiviteten är att stimulera rörelseglädje samt att förbättra de motoriska färdigheterna. Föräldrarna får gärna vara med på banan.


Mini, Midi, och Maxitennis Vänder sig till barn i åldrarna 6-9 år, där alla får möjlighet att deltaga 1-2 gånger i veckan. Träningen sker med olika storlek på banor, bollar, racketar etc. Denna träning syftar till att utveckla grundläggande teknik samt att skapa intresse för spelet. Introduktion i poängräkning samt matchspel i form av ”Musse-Pigg Cup tävlingar etc.


Träningsgrupp 9-15 år För de juniorerna som för närvarande inte har ambitioner att bedriva något tävlingsspel men ändå vill hålla igång och ha kul med sin tennis. Vi tränar vidare på den grundläggande tekniken samt taktik och regelskolning. Antal träningstillfällen är mellan 1-3 gånger i veckan.


Matchskola Vänder sig till barn i åldrarna 9-12 år, viktiga inslag är matchträning på olika nivåer, t ex interna och öppna tävlingar, seriespel. Syftet är att utveckla teknisk, taktisk förståelse samt fysiska fär- digheter för att kunna spela match i tävlingssammanhang. Antal träningstillfällen är mellan 2-3 gånger i veckan.


Tävlingsgrupp Ålder 12-18 år. Vänder sig till spelare som aktivt deltar i tävlingsutbudet som finns nationellt. Fortsatt utveckling av tekniken. Ännu större tonvikt på fysträningen, tempoträningen samt spel- mönster, taktik och strategi. Det ställs större krav på spelarna i denna grupp samt att vissa kriterier skall uppfyllas.


Träningsgrupp 16-18 år För de juniorerna som för närvarande inte har ambitioner att bedriva något tävlingsspel men ändå vill hålla igång och ha kul med sin tennis. Det är också för spelare som har varit i tävlings- gruppen men inte vill spela så mycket tävlingar längre eller inte vill spela några tävlingar alls. Vi fortsätter utveckla den tekniska och taktiska kunskaperna. Antal träningstillfällen är mellan 1-3 gånger i veckan.


Seniorgruppen För de spelare som är 18 år och äldre som fortfarande vill vara med i vår träningsverksamhet. Ambitionen och spelnivån kan skifta i den här gruppen. Spelarna i den här gruppen kan integre- ras med de övriga grupperna.

 

Grundläggande målsättning:


”Vi skall ge så många som möjligt chansen att lära sig spela tennis efter sin egen för- måga och sina möjligheter”


VTK är en anrik tennisklubb som bildades redan 1924. Vi har en fantastisk anläggning med 5 inomhusbanor och 6 utomhusbanor. Vi har en bred juniorverksamhet med 200 barn och ung- domar som bas. Som grund skall vi följa att ”vi skall ge så många som möjligt chansen att lära sig spela tennis efter sin egen förmåga och sina möjligheter” Om förutsättningar finns i klubben, vill vi naturligtvis också försöka stödja alla juniorer för att nå en hög nationell spelstandard.

 

Det skall vara både trivsamt, lärorikt och effektivt att träna och spela tennis i VTK. Klubbens tränare och ledare skall utgöra föredömen i verksamheten och deras kunskaper skall tas till- vara på ett professionellt sätt i tennisverksamheten.


Spelare och föräldraengagemang:

 

Varbergs Tennisklubb är en ideell förening och för att klubben ska klara av att bedriva sin verksamhet behöver den din hjälp. Vi arrangerar 4 stora tävlingar om året som bringar in pengar till klubben samt ger våra egna spelare chans att spela tävlingar på hemmaplan. För att klubben ska kunna bedriva denna omfattande verksamhet är det nödvändigt att stora delar av verksamheten baseras på ideella krafter. Det är därför en förutsättning att föräldrar samt de barn och ungdomar som utövar tränings- och tävlingsverksamhet ställer upp och hjälper till när klubben är i behov av detta.


Kriterier för tävlingsgruppen:


• Mycket hög ambition, inriktning och målsättning. I tanke, ord, handling och uppträdande.
• Bra nationella resultat och ranking.
• Bra utvecklingsmöjligheter
• Bedriva fysträningen på egen hand
• Ställer upp vid klubbens aktiviteter som domare, hjälptränare, sparring m.m.
• Att acceptera att grupperna kan ändras under terminens gång beroende på form och resultat.

• Att spelare och spelarens föräldrar visar en positiv inställning till tränare och klubb. Att vid en ev. konflikt mellan spelare-förälder-tränare-klubb har alla parter skyldighet att ta tag i problemet omedelbart för att lösa det. ”Raka rör gäller”.


Vidare gäller:


Alla varbergsspelare betalar halva anmälningsavgiften på våra egna arrangerade tävlingar.

Uppdaterad: 21 MAR 2017 11:23 Skribent: Paul Jansson

    

         

Postadress:
Varbergs TK - Tennis
Simhallsgatan 1
43232 Varberg

Kontakt:
Tel: 034010787, 034019686
E-post: info@varbergstennisk...

Se all info

         

          NYHETSBREV

 

GRÄSROTEN